Olgunlaşmamış karpuzu satması

(20008) no'lu fetva: (Bölümün numarası 14; Page No. 91) Soru : Karpuz ektiğim bir tarım arazim vardı. Bir adam gelerek henüz olgunlaşmamış karpuzlarımı satın almak istediğini bildirdi. Ben de belli bir değer üzerinden kendisine karpuzlarımı sattım. Bu meselede karpuzları bizzat ben ektim. Araziyi belli bir ücret karşılığı kiraya verdiğim zaman, araziyi ben değil, bizzat kiralayan eker. Ben sadece kira bedelini alırım. Sonra arazi bana geri döner. Bu tür satışlarda bir beis var mıdır? Varsa, teslim aldığım ücretin hükmü nedir? Helal midir? Haram mıdır? Allah ecrinizi versin, bizi bilgilendirirseniz seviniriz. Allah sizi korusun.


Cevap : Karpuzların olgunlaşıp yenmeye hazır hale gelmeden satışı caiz değildir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) ürünü afet vurması ve haksız kazanç elde edilmesi riski bulunduğundan olgunlaşmaya başlamamış meyvelerin satışını yasaklamıştır. Karpuz da bir meyvedir. Arazinin tarım ve başka maksatlar için belli bir süreyle ve belli bir ücret karşılığı kiraya verilmesi ise caizdir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine ve salât ve selam etsin.


Tags: