"O'nun (Süleyman’ın) ölümüne hükmettiğimiz zaman" ayetinin tefsiri

Soru 12: Ayette buyuruldu ki: Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. ( Bu ayet )Sebe' Suresindedir. Süleyman'ın hükümranlığının zayıflığı nedeniyle, ağaç kurdundan maksat Rahbʻaām b. Süleyman'dır. Değnekten maksat ise Süleyman'ın etkisi, nüfuzudur?


Cevap 12: Kur'ân Arap diliyle inmiştir. Manası da maksadı da o dilde ne ise öyle anlaşılır. İnsanın etkisinin zayıflaması sebebiyle Arap dilinde ağaç kurdu lafzıyla bizzat bir insanın kasdedildiği bilinmemektedir. Baston tabiriyle de güç kasdedilmemektedir. Kurd ifadesiyle yeryüzünde sürünen canlıların kasdedildiği bilinmektedir.Ya da dört ayaklı hayvanların vücudunda bulunan canlılardır. Burada (ayeti) soruda bahsedildiği üzere Rahbe'âm b. Süleyman gibi belli bir şahsa yorumlayabilmek için bir (karine) (Bölümün numarası 3; Page No. 363) delil yoktur. Bastonun nüfuz (güç) ile tefsir edilmesi de aynıdır. Baston ve kurdun anıldığı üzere tefsir edilmesi abesle uğraşmak ve Allah'ın ayetleriyle oynamaktan ibarettir. Böyle bir tefsir ayetin sonundaki ifadeyle uyuşmamaktadır. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. Böylece ortaya çıktı ki inkarcı bir kimse Allah'ın kitabıyla oynamaktadır.O'nu delil ve alamet olmaksızın hevasına göre tefsir etmektedir.


Tags: