"(O hayvanların) karınlarında taşıdıkları (su) kendilerine aittir; geriye kalan (su da) bizim için tahûrdur" hadisi

Soru 4: Şu hadisi bana açıklayınız: Hz. Peygamber (s.a.v.) Mekke ile Medine arasında bulunan, (Bölümün numarası 5; Page No. 415) köpeklerin, yırtıcı hayvanların ve binitlerin gelip su içtikleri sular ve bu suların temiz olup olmadıkları hakkında bir soruya muhatap olmuş ve şöyle buyurmuştu: (O hayvanların içip) karınlarında taşıdıkları (sular) kendilerinin; kalan su bizim için tahûrdur (temiz ve temizleyicidir). Bu hadisi İbn-i Mâce rivayet etmiştir.


Cevap 4: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişten sonra; Öncelikle; Rivayetteki (ولنا غبر طهور) cümlesinde tahrif söz konusudur. Bu cümlenin aslı (ولنا ما غبر طهور) şeklindedir. İkinci olarak; hadiste kastedilen mana şöyledir: Hayvanların o sulardan içmeleri, içtikten sonra geri kalan suyu içmek, abdest almak, cünüplükten dolayı gusletmek, elbisedeki, bedendeki ve yerdeki necaseti gidermek için kullanılmasına mani değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: