Oğullarından bir kısmı evlendirdi ve onlara ev inşa etti. Diğer oğullarına da aynı şeyler yapılmasına vasiyet etti

(5175) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: Bir adamın dokuz çocuğu vardı. (Bölümün numarası 16; Page No. 319) Adam bazı çocuklarının eğitimini tamalamaları için çabaladı. Çocuklardan bazıları evlendikleri zaman adam onların evliliklerine yardım etmek, aile kurmalarına yardım etmek için onlara ev yaptı. Adamın niyeti bütün çocuklarına bunu yapmaktı. Fakat istekleri çocukların eğitimin tamamlamasını ve evlenmelerinin önüne geçti. Malının bir kısmını bu amaç için (her çocuğa bir ev) vasiyet etti. Malın geri kalanını da hukuka göre 9 çocuğa paylaştırdı. Denildiğine göre; bu mal bütün çocuklarındır. Mirasçılara vasiyet olmaz. Bazıları malın bu kısmından paylarının tamamını almayı ( henüz eğitimini tamamlamamış ve evlenmemiş olan kardeşlerine hibe olması için) önerdi. Babanın yaptığı bu vasiyet sahih değil mi? Mirasçılara vasiyet olmadığına dair yapılan işlerden midir? Bazılarının malın bu kısmından taksim etmeleri caiz midir? Malın bu ölçülere göre taksiminden faydalanacak kişilerin kardeşlerinin bu hediyesini kabul etmeleri caiz midir?


Cevap 7: Raşid mirasçılar bu haklarından vazgeçtiyseler (vasiyeti onayladıysalar) bunda bir sakınca yoktur. Kendilerine vasiyet edilenlerin haklarını almaları güzel olur. Eğer bu vasiyet onay vermezlerse bunun yeri şer'i mahkemelerdir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: