Nuh. aleyhisselam'dan.önce bir resul var mıdır?

Resullerin ilki Yedinci soru,(6147) no'lu fetvadan: Soru 7: Resullerin sayısı üç yüz on üçtür. Onların ilki Nuh, sonuncusu ise Muhammmed'dir. (Salât ve selâm onların üzerlerine olsun) Nuh'dan önce resul gönderilmiş midir, değil midir?.


Cevap 7: Nuh, Adem'den sonra yeryüzüne gönderilen resullerin ilkidir. Zira Buhari ve Müslim'de rivayet edildiğine göre uzun şefâat hadisinde şöyle buyrulmuştur: Mü'minler Nuh’a gelirler ve: "Sen Allah'ın yer yüzüne gönderdiği ilk rasûlsün, (bizim hakkımızda) Rabbimize şefatçı ol." derler. Hadis'i oku.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: