Niyeti iptal etmenin hükmü

( 19457 ) Numaralı fetvadan birinci soru: Soru 1 : Kalben, dil ile söyleyerek, amel olarak veya susarak niyet etmek gerektiğine göre, “ben orucumu iptal ettim” şeklinde niyeti yok etmenin hükme nedir?


Cevap 1 : Vacip olan orucun niyetinin iptal edilmesine niyet edilirse o oruç batıl olur. Zira Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ameller ancak niyetlere göredir. Niyet ortadan kalkınca niyet edilen amel olan oruç ta ortadan kalkar. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: