Niyeti dil ile söylemenin hükmü

İkinci soru, (2444) no'lu fetvadan: Soru 2: Niyeti şöyle; Allah için ve ona yönelerek sabah namazını eda etmeye niyet ettim, şeklinde dili ile söylemesinin hükmü nedir?.


Cevap 2: Namaz bir ibadettir. İbadetler tevkifidir (şekli ve içeriği Allah ve resulü tarafından belirlenir) dolayısıyla ancak Kur'ân ve Sahih Sünnetin delalet ettiği şekliyle meşru yani geçerli olur. Farz olsun nafile olsun hiçbir namazda Peygamber (s.a.v.)'in niyeti telaffuz ettiği sabit olmamıştır. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı sahabesi bunu naklederdi ve uygulardı. Fakat böyle bir şey olmamıştır. Bu durumda mutlak olarak namazda niyyeti telaffuz etmek bidattır. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. ve şöyle buyurmuştur: (Dinde) Sonradan uydurulan şeylerden uzak durun. Her uydurulan şey bid'attır. Her bid'at sapıklıktır. (Bölümün numarası 6; Page No. 324) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: