Nikah kıyılmadan önce kocanın eşini kendisine haram kılması

(1476) Numaralı fetva: Soru: Adam biri ile nişanlandı ve bir süre sonra nişanlısının babası ile tartıştı. Bu tartışma esnasında adam: 'Sen, annem gibi bana haramsın.' dedi. Daha sonra anlaştılar ve adam nişanlısı ile evlendi. Nikahtan önce yapılan haram kılma durumundan dolayı adama bir şey gerekir mi? Eğer kefareti gerekiryorsa bu hangisi olur?


Cevap: Bu tahrimin, nikahtan önce yapıldığı için evliliğe bir etkisi yoktur. Ayrıca nişanlılık döneminde olduğu için zıhar kefareti gerekmez. Bununla birlikte yemin kefareti gerekir. Çünkü Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor ki: (Bölümün numarası 20; Page No. 280)  Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz kendinize) haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez.(87)Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yeyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun.(88)Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa, onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Ayet. Allah Te'âlâ'nın dediğine: Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.(1)Allah, (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O, bilendir, hikmet sahibidir. Tahrimi yapan bu kişiye şunlar gerekir: Ortalama ailesine yedirdiğinden, her fakire yarım sa' buğday, hurma, prinç vb. olacak şekilde olacak beldenin yiyeceğinden verir veya on fakiri giydirir veya bir mümin köleyi azat eder. Buna imkan bulamaz ise üç gün oruç tutar. Bunun en faziletlisi ise bu sırayı takip etmektir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: