Nesli tanzim etmekle, nesli sınırlamak (doğum kontrol) arasındaki fark

( 5040 ) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Mısır'da yayınlanan bir çok islami kitapta nesli tanzim etmek konusunu okudum. Sahabelerin çoğunun eşlerinden azil yaptığı yazıyordu. Bu doğru mudur? Ki eşin evlilikte cinsel ilişki ve zevklenme hakkı vardır. Sahabe (r.a.) döneminde nesli tanzim etmek var mıydı? Nesli tanzim etmekle, nesli sınırlamak (doğum kontrol) arasında islam dini açısından bir fark var mıdır? Allah'a yemin ederim ki öğrencilerime karşı bu iki sorunun cevabını veremiyorum. Bana cevap verecek kimseyi de bulamıyorum. Bizi aydınlatmanızı rica ediyoruz. Allah sizlere bereket versin.


Cevap 2 : Nesli sınırlamak ile tanzim etmek arasındaki fark şudur: Nesli sınırlamak (doğum kontrol) 2 veya 3 gibi belli bir sayıya ulaşmak, ailenin mali açıdan yaşam standardını korumak ve kişinin neslin artmasını hoş görmediği için yapılır. Neslin tanzimi ise: Kadının kendine gelmesi ve dinlenmek amacıyla hamileliği geciktirmektir. Daha sonra çok çocuk olsa bile kadın bu hamileliği engelleme ameliyesini terk eder. Şeyh Mevdudi konuyla ilgili bir kitap yazmıştır. Kitabın adı "İslam Nazarında Doğum Kontrolü" dür. (Türkiye'de bu isimle basılmıştır) Dilersen bu kitabı okumanı tavsiye ederiz. (Bölümün numarası 19; Page No. 300)  Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: