Namazlardan sonra Fatiha'yı okumanın hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 539)  Namazdan sonra ferdi veya toplu olarak Fatiha'yı okumanın hükmü. (9509) no'lu fetvadan: Soru 2: Farz namazdan sonra ferdi veya toplu olarak Fatiha'yı okumak sünnet midir, yahut caiz midir? Bana bilgi veriniz. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 2: Farzdan sonra ferdi olarak da, toplu olarak da Fatiha'yı okumak sünnet değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selâm olsun.


Tags: