Namazdayken bir şey geldiğini farkeden kimsenin abdestini ve namazını iade etmesi

(4900) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Çoğunlukla abdestten sonra veya namaz esnasında erkeklik oganımdan bir damla geldiği hissine kapılıyorum. Bunun sidik olup olmadığını da bilemiyorum. Böyle bir şey hissettiğim zaman namaz ve abdestim bozulur mu?. Bu durumda namazı iade etmem gerekir mi?


Cevap 3: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki:Durum anlattığın gibi ise bundan dolayı namazından çıkma. Zira bazı insanlar; kişinin namazdayken bazı şeyler hissetmesi ile ilgili olarak Resulullah'a (s.a.v.) şikayette bulunduklarında onlara söylediği bir söz vardır. Resulullah (s.a.v.) buyurmuştur ki: Bir ses işitmedikçe yahut bir koku hissetmedikçe ayrılmaz. Bunun sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir. Çünkü bu şeytandan olup, senin namazını ve abdestini ifsada uğratmak istemektedir. Senden (namazı ve abdesti bozan) bir şeyin çıktığına kesin kanaat getirmedikçe buna aldırma. Yukarıdaki hadis de buna delalet etmektedir. Namazdayken bir şeyin çıktığına kesin kanaat getirdiğin zaman imam, münferid veya cemaat da olsan namazını da abdestini de iade etmelisin.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: