Namazdan sonra elleri başın üzerine koymak

(Bölümün numarası 2; Page No. 493)  Namaz bid’atları. (Bölümün numarası 2; Page No. 494) (10736) no'lu fetva: Soru: Bazı insanlar namaz bitip selam verdikten sonra ellerini başlarının üzerine koyuyorlar ve: Böyle yapmak sünnettir, diyorlar.


Cevap: Namazda selam verdikten sonra elleri başa koymak sünnet değildir. Bunu yapmak sonradan uydurulmuş bid'attir. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: