Namazdan sonra cemaatle toplu olarak Kur'an tilavetinin hükmü

(4994) no'lu fetvadan: Soru 3: Biz Mağripliler ( Faslılar) olarak adetimiz, sabah ve akşam namazlarını kıldıktan sonra, sabah akşam Kur'an'ı cemaat olarak okuruz. Burada buna bid'at diyenler var.


Cevap 3: Sabah ve akşam namazları veya diğer namazlar kıldıktan sonra cemaatle toplu olarak Kur'an tilavetinde bulunmak bid'attır. Namazdan sonra toplu olarak dua yapmak da aynıdır. Ancak her biri kendisi için okursa yahut biri bitirip diğeri okumak ve onu dinlemek suretiyle, toplu olarak müzakere ederlerse, bu en faziletli ameldir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, ve onu ders olarak işlerlerse, üzerlerine huzur ve sekinet iner, rahmet onları kaplar, melekler çepeçevre sarar ve Allah onları kendi yanındakilere zikreder. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: