Namazdan önce camide radyo çalıştırmanın ve farz namazdan önce cenaze namazını kılmanın hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 542) Birinci soru,(6417) no'lu fetvadan: Soru 1: Uzun zamandan beri müsamahayı esas alan sünneti ikame eden bir köyde yaşıyoruz. Allah'ın yardımı, sonra ecdadımızın gayretleriyle bu sünnet bu köyde tatbik edilmiştir. Ben onların bazısına yetiştim. Allah'a hamd olsun, bu köyde sünneti ikame etmeye ve gücümün yettiği kadar davet alanında çalışma konusunda Allah'ın beni seçtiği bu ameli devam ettirmeye Allah beni hidayet etti. 1977'den beri bu köyde namaz kılıyorum. Son Mısır hadiselerinden sonra Vakıflar Bakanlığı köyümüzün camisine bir hatip gönderdi. Önce bu hatip hoşumuza gitti. Çünkü bizim takip ettiğimiz yolu takip ediyordu. Camide ayaklarını iyice yerleştirince dedi ki: Mısır'da diğer camilerde bulunduğu gibi, cuma namazından önce Kur'ân okuyacak radyo cihazı koymak istiyoruz. Tabi ki şeytana tabi olanlar çok, buna muvafakat ettiler ve namazdan önce hoparlöre fiili olarak radyoyu bağladılar. Bu amelden vazgeçirmeye çalıştım, insanlar namaz kılarken yüksek sesle Kur'ân tilavetinin meşru olmadığına ve bu amelin bid'atı yaşatma ve sünneti öldürme olduğuna dair deliller getirdim. Bana dedi ki: Eğer bu yasak ise, neden Mısır'ın bütün camilerinde yaygınlaşıyor? (Bölümün numarası 2; Page No. 543) İş bid'atlarda o kadar ileri gitti ki, cuma günü namazdan önce tabutla cenazeyi namaz kılanların önlerine koydular. O önümüzde olduğu halde cumayı kıldık. Sonra onun üzerine cenaze namazını kıldık. Bu tasarruf meşru olmadığı için, cuma namazından önce bu işten vazgeçirmeye çalıştım ama reddetti ve dedi ki: Bu İmam-ı Malik'in görüşüdür, bu ders almak içindir. Ona dedim ki: İmam-ı Malik camide cenaze namazını bütün olarak mekruh görüyor. O kendi görüşüyle yetindi ve benim görüşümü reddetti. Bu imamın gelişiyle köy halkı önünde bid'at alanları açık hale geldi. Sonra bu artarak devam edecek. Ne yapayım? Köy halkından sünneti isteyen ve bid'atlardan uzaklaşmak isteyenler var. Köyde bu camiden başka cami de yok. Köyü terk edeyim ve İskenderiyye'de sünnetin uygulandığı camilerden birinde mi namaz kılayım? Bunu yaptığım zaman burada bid'atlar çoğalacak. Burada sünneti isteyen ancak sünnetin ikame edildiği diğer camilerde namazı eda etmek için yakın yolculuğa gidemeyecek kimseler var. Bu çeşit, bizzat şehirden uzak yerlerde azdır.


Cevap 1: İlk olarak: Cuma günü imam gelmeden önce yüksek sesle Kur'ân dinletmek için camiye radyo ve benzeri bir şey koymak caiz değildir. İkinci olarak: Bu konuda delil olduğu için âlimlerden tercih edilen görüşe göre camide cenaze namazı kılmak caizdir. Cenaze, farz kılınıp selam verinceye kadar namaz kılanların önüne konmaz. Sonra cenaze namazını kılmaları için cemaatla kıble arasına konur. (Bölümün numarası 2; Page No. 544) Üçüncü olarak: Söylediğin sebepten dolayı mezkur imamla namaz kılmayı terk etmen gerekmez. Bilakis hikmet, güzel öğüt ve en güzel şekilde mücadeleyle ona nasihat etmeye ve sünneti delilleriyle beyan etmeye devam etmen gerekir. Umarız ki Allah onu hidayete erdirir ve senin duanı da kabul eder.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: