Namazda Kur'ân'ı Verş Kırâ'atına göre okumak

(Bölümün numarası 4; Page No. 26) (7339) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Namazda Verş kırâ'atı üzere Kur'ân okumak caiz midir, zira biz okumayı Asım'dan rivayet edilen Hafs rivayeti ile öğrendik?


Cevap 3: Nâfi'den gelen Verş rivayeti ile Kur'ân okumak kırâ'at âlimlerine göre aslında sahih ve geçerlidir. Fakat bu kırâ'at ile okumak bu kırâ'at üzere okumayı öğrenen kimse içindir. Bilakis başka bir kırâ'at öğrenmişse-örneğin Hafs rivayeti gibi- bu sebeple cemâ'at üzerinde karışıklığa sebep olur, dolayısıyla bu okuyuşu terkeder. Ama bu rivayeti okuyan kimse tek başına namaz kılıyorsa bir engel olmamasından dolayı caizdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: