Namazda istiazenin hükmü

Üçüncü soru, (8678) no'lu fetvadan: Soru 3: Namazda istiazeyi unutan ve namazdan sonra yahut namazda iken onu okumadığını hatırlayan kimsenin hükmü nedir?.


Cevap 3: İstiaze sünnettir, bilerek yahut unutarak namazda onu terk etmenin bir zararı olmaz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: