Namazda gülmenin hükmü

(8859) no'lu fetvanın on yedinci sorusu: Soru 17: Gülmenin, namazı bozduğunu bildiği veya bilmediği halde namazda gülmenin hükmü nedir?


Cevap 17: Gülmenin, namazı bozduğunu ister bilsin isterse bilmesin, namazda gülmek caiz değildir ve icma ile namazı bozar.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: