Namazda Fâtiha'dan sonra okumanın miktarı

Beşinci soru, (5692) no'lu fetvadan: Soru 5: Namazda birinci reka'tta kısa bir sure, ikinci reka'tta uzun bir sure okumak caiz midir?. Zira bir çok insan birincide kısa bir sure, ikincide uzun bir sure okuyor.


Cevap 5: Sünnet olan, Fâtiha'dan sonra ilk iki reka'tın birincisinde ikincisinden daha uzun bir sure okumasıdır. Zira Ebu Katade (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: Allah Resûlü (s.a.v.) öğle namazının ilk iki reka'tında Fâtiha ve birer sure okurdu. Son iki rekatında ise sadece Fâtiha'yı okurdu. Ayetleri bizlerin işiteceği şekilde okur, birinci reka'tı ikinci reka'ttan daha fazla uzun tutardı. İkindi ve sabah namazlarında da böyle yapardı. Hadis müttefekun aleyhtir ve Buhari'nin rivayetidir. (Bölümün numarası 6; Page No. 391) Eğer her iki reka'tta eşit okur yahut ikincisinde biraz uzun okursa, bunda bir mahzur yoktur. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) bazen böyle yapardı. Hz. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre, cuma namazında A'la ve Gaşiye surelerini okurdu ki, Gaşiye suresi biraz daha uzundur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: