Namazda Fâtiha'dan sonra Kur'ân surelerini tertip üzere okumanın hükmü

Dördüncü soru, (8541) no'lu fetvadan: Soru 4: Namazın birinci ve ikinci reka'tlarında Kur'ân okurken tertip gerekir mi, yoksa gerekmez mi? Mesela, birinci reka'tta Fâtiha ve Tekasür surelerini okudum, ikinci reka'tta Fâtiha ve Tekasür'ün yukarısından yahut aşağısından okuyabilir miyim?.


Cevap 4: Efdal olan, birinci ve ikinci reka'tta Fâtiha'dan sonra, sureleri tertip üzere okumandır. Birinci reka'tta Tekasür suresini okumduğun zaman, ikincide Asr ve Hümeze gibi ondan sonra gelen sureleri oku. Tin ve benzeri gibi ondan önce gelen surelerden okursan bir mahzur olmaz. Ancak efdal olan, Allah Resûlü'nün (s.a.v.) ashabının (r.a.) yolunu takip ederek, namaz içinde ve dışındaki okuyuşlarında mushaf-ı şerifteki tertibe (Bölümün numarası 6; Page No. 393)  uymaktır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: