Namazda besmeleyi açıktan okumanın hükmü

(4683) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Namazda besmeleyi cehri okumanın hükmü nedir?.


Cevap 2: Alimlerin görüşlerinden sahih olan, ister namaz gizli olsun isterse cehri olsun, namaz kılan kimse, namazının her rekatında Fâtihayı okumadan önce gizli olarak besmeleyi okur. Zira Enes b. Malik'ten (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Ben Hz. Peygamber (s.a.v.), Ebu Bekir, Ömer, ve Osman'la beraber namaz kıldım, onlardan hiçbirinin besmeleyi okuduklarını işitmedim. Hadisi Ahmed ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bir başka rivayet şöyledir: (Bölümün numarası 6; Page No. 382)  Ben Hz. Peygamber'in (s.a.v.) arkasında, Ebubekir, Ömer ve Osman'ın arkasında namaz kıldım, onlar besmeleyi açıktan okumazlardı. Hadisi Ahmed ve Nesai, sahih şartı üzere bir senetle rivayet etmişlerdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: