Namazda besmelenin hükmü

(Bölümün numarası 6; Page No. 381) (3716) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Namazda besmelenin hükmü nedir?. Zira bazı öğrenciler şöyle diyorlar: İmam Malik namazda onu okumayı haram saymıştır.


Cevap 4: Namazda Fatihadan önce besmelenin okunmasının vucubiyeti konusunda İmam Malik b. Enes dahil fakihler arasında ihtilaf vardır. Sahih olan görüş, onun, cehri namazlarda Fâtihadan önce onu sessiz olarak okuduğudur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: