Namazda besmele her sureyle beraber mi, yoksa başlama tekbirinden sonra mı okunur? O Kur'ân'dan mıdır, yahut sünnetten midir?

(Bölümün numarası 6; Page No. 383) Dördüncü soru, (6307) no'lu fetvadan: Soru 4: Besmelenin, Kur'ân'da her surenin başında olduğunu görüyoruz. Yine Allah Te'âlâ şu ayetinde bunu zikrediyor ki: (Süleyman'ın mektubunu alan Sebe' melikesi,) "Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı" dedi.(29)"Mektup Süleyman'dandır, rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla (başlamakta) dır."(30)"Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin, diye (yazmaktadır)." Ayeti oku. Namazda her sureden önce bunu okumak gerekir mi, yoksa başlama tekbiriyle okunması yeterli midir?. Biz biliyoruz ki, insanların bir çoğu gizli veya açık onu okumuyorlar. Bilakis besmeleyi okumadan doğrudan doğruya Fâtiha'dan sonra bir sureyle başlıyorlar. Bu konuda tam bir açıklama ümit ediyoruz. Her sureden önce mi okuyacağız, yoksa sadece Fâtiha'dan önce mi? Bu, Kur'an'dan mı, yoksa sünnetten midir?.


Cevap 4: Onu, her sureyi okuyuşunda okursun. Fâtiha'dan önce birinci reka'tta onun okunması yeterli değildir. O, Kur'ân'dan bir ayettir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: