Namazda üflemek

Namazda üflemek. (5611) no'lu fetvanın onikinci sorusu: Soru 12: İsteyerek olmaksızın unutarak yahut bilmeyerek farz bir namazda ağzıyla üfleyen kimsenin hükmü nedir?


Cevap 12: Unutarak yahut bilmeyerek farz namazda ağzıyla üfleyen kimsenin namazı sahihtir, unutan mazur sayılır ve cahile ise öğretilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: