Namaz kılmayanın müslümanlarla beraber defnedilmesi

(Bölümün numarası 9; Page No. 9)  Namaz kılmayanın müslümanlarla beraber defnedilmesi. (13610) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bizim ülkemizde müslümanlar, kendilerine has mezarlıklara defnediliyorlar. Fakat kendisine müslüman denilen herkes oraya defnediliyor ve onlardan çoğu namaz kılmıyor ve dinin hadlerini yerine getirmiyorlar. Müslümanlarla gayr-i müslimlerin gerçekten ayırdedilemediği bu kabirleri ziyaret anında ne yapılması gerekir? Öldüğümde ve namaz kılmayan insanlarla defnedildiğim zaman ne yapmam gerekir? Namaz kılmayan insanlarla defnolunmayı vasiyet edeyim mi, yoksa ne yapalım? Bizi bilgilendirin. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 1: Yapılması gereken, müslümanlar için özel mezarlıklar tahsis edilmesi ve oraya başkalarının defnedilmemesidir. Namaz kılmayan ve namaz kılmadığı halde ölen kimse, müslüman mezarlıklarına defnedilmez. Çünkü farziyetini inkar ederek namazı kılmayan kimse icma ile kafirdir, tembellikten dolayı onu terk eden kimse ise âlimlerin tercih edilen görüşüne göre yine kafirdir. Ülkede gayr-i müslim mezarlıkları varsa, gayr-i müslimlerle defnedilme korkusundan dolayı, müslümanın, müslüman mezarlıklarına defnedilmesi için vasiyet etmesi doğru olur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: