Namaz kıldıktan sonra cehri zikir ve Ayetü'l-Kürsî'yi okumanın hükmü

(8740) no'lu fetva: Soru 1: Şam camilerinden birinde namaz kıldığımız zaman, her farz namazın arkasında Ayetü'l-Kürsî, ihlas ve Muavvizateyn'i (Nas ve Falak Sureleri) sesli olarak okuması için birine teklif ediyorlar. Okumayı bitirince cemaattan her biri Ayetü'l-Kürsî ve Muavvizateyn'i başından sonuna tekrar okuyor.Bu Allah Rasûlü'nden (s.a.v.) rivayet edilmiş midir, yoksa bid'at mıdır?Bu konuda onlara uyup devam edeyim mi, yoksa bırakayım mı? Ben Ayetü'l-Kürsî ve Muavvizateyn'i okumanın Hz. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğini biliyorum. Ayetü'l-Kürsî ve Muavvizateyn'i bilmeyenlere öğretmek amacıyla, namaz kılanlardan birisinin her farz namazın arkasından Ayetü'l Kürsî, Muavvizateyn ve diğerlerini sesli olarak okuması caiz midir?


Cevap 1: Öğretmek amacıyla da olsa, namaz kılanlardan birisinin veya cemaatın, zikeredilen şeyleri namazlardan sonra cehri olarak okuması caiz değildir. Hz. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilmediği için bilakis o bid'attır. Ayrıca O'nun (s.a.v.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. (Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.) Bundan dolayı onların bid'atına uyman doğru olmaz. Bilakis bunu hoş karşılamaman ve gücün nisbetinde hikmet ve güzel öğütle onlara hakkı açıklaman gerekir. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: (Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Aynı zamanda peygamber efendimiz de şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman, onu eliyle değiştirsin. Buna güç yetiremezse diliyle değiştirsin, buna da güç yetiremezse kalbiyle buğz etsin. Bu, imanın en zayıf derecesidir.


Tags: