Namaz kılan için sütre

5684

Namaz kılan için sütrenin tanımı

Namaz kılanın sütresi

Namaz kılan kimsenin önünden geçen kimse ile kendi arasında koyduğu bir şeydir.

Namaz kılan için sütrenin meşru kılınması

Mescitte olsun veya olmasın, yoculukta ve mukimlikte, farz ve nafilede sütreyi koymak meşrudur.

Bu Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in rivayetiyle sabittir. Şöyle buyurmaktadır: “Biriniz namaz kılacağı zaman bir sütreye karşı namaz kılsın ve ona yaklaşsın!” [Ebu Davud rivayet etti]

Vehb rivayet ettiğine göre dedi ki: “Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Mina’da bize İmamlık yaptı. Önünde kısa bir tahta koydu. Ve daha sonra namazımızı kıldırdı.” [Ahmed rivayet etti]

Namaz kılan için sütrenin hükmü

Sütre vaciptir. Nitekim Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) imam ve münferid için sütreyi emretti. Ve teşvik ettirdi.

Onun için müslüman namaz kıldığı zaman önünde sütre koyması gerekir. Kendi ve sütre arasından önünden geçmek isteyeni engellemek içindir.

Nitekim Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Namazı ancak sütreye doğru kıl, önünden geçenleri engelle! Eğer illaki geçecekse onunla dövüş!” [İbn Huzeyma rivayet etti]

Namaz kılan için Sütrenin hikmeti

Namaz kılan için sütre birçok hikmetler için meşru kılındı. Bunlar şunlardır:

1. Namaz kılanın önünden geçeni engellemek, zira namazdaki huşu’u bozar.

2. Namaz kılan kimseyi fazla düşünmeye sevk etmez. Ve başka şeylerle meşgul olmayı meneder.

3. Eşek veya köpek veya kadın namaz kılanın önünden geçerse namazı kesmekten sakınmak.

Ebu Zerr’in rivayetine göre; Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Bir kimse önüne hayvan semerinin önündeki veya arkasındaki tahta kadar da olsa bir şeyi koymaksızın namaz kılarsa önünden geçen siyah köpek, kadın ve eşek, onun namazını keserek bozar. Ebu Zerr’e sordum; Kara köpeğin kırmızı ve beyaz köpekten farkı nedir? Dedi ki: Ey kardeşimin oğlu benim! Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’a sorduğum şeyi sende bana sordun, siyah köpek şeytandır.” [Müslim rivayet etti]

Namaz kılan için sütrenin hükümlerinden

1. Sütre, İmam ve münferid kılan için alınır. Ayrıca İmamın sütresi muktedi için de geçerlidir.

İbn Abbas (radiyallahu anh) naklettiğine göre şöyle dedi: “Ergenlik çağına yeni girmiştim. Bir eşeğin üzerinde iken geldim. Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Mina’da insanlara namaz kıldırıyordu. Bazı safların önünden geçtim. Eşekten indim ve onu ot yemek için saldım. Daha sonra safta durarak namaz kıldım. Bana hiç kimse bir şey demedi.” [Buhari ve Müslim rivayet ettiler]

2. Namaz kılanın önünden geçmek caiz değildir. Geçen kimse günaha girmiş olur.

Nitekim Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günah işlediğini bir bilse, namaz kılanın önünden geçmektense, kırk yerinde durmayı daha hayırlı bulurdu.” Ebu Nadr dedi ki: Acaba kırk gün mü veya ay mı veya sene mi? dediğini bilmiyorum. [Buhari ve Müslim rivayet ettiler]

Ancak sütrenin arkasından geçilebilir. Eğer namaz kılan bir sütre almamışsa secde ettiği uzak bir yerden geçer.

3. Namaz kılan kimse önünde geçeni engellemesi gereklidir.

Ebu Said El-Hudri (radiyallahu anhu) rivayetinde, Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’ın şöyle buyurduğunu işittim: “Biriniz bir sütreye karşı namaz kıldığında ve başka biri önünden geçmeye kalkışırsa onu engellesin. Eğer aldırış etmezse onunla savaşsın. Şüphesiz ki o Şeytandır.” [Buhari ve Müslim rivayet ettiler]

4. Bu konuda alimler mescidi Haram’ı müstesna kıldılar. İnsanların namaz kılanın önünden geçmeye ruhsat verdiler.

Zira Mescidi Haram’da insanların önünden geçmeyi engellemek meşakkat ve zorluk verecektir.

5. Namazda sütre; duvar veya direk veya mescidi haramın direkleri veya önüne asa (sopa) koymakla meydana gelir.

6. Namaz kılan ile geçen arasında takdir edilen uzaklık secde noktasından sonra koyun geçecek kadardır.

Nitekim bu konuda Sehl rivayetinde Resüullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’ın şöyle buyurduğunu söyler: “Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in namaz kıldığı yer ile duvar arasında bir koyunun geçeceği kadar mesafe vardı” [Buhari ve Müslim rivayet ettiler]

Kadının namazı kesmesi

Daha önce geçen “Namazı keser...” hadisinde kadını, eşek ve siyah köpekle benzetilmemektedir. Üçünün bir siyakta bulunması, illetiyle namazı keser demek, benzer olması demek değildir. Siyah köpeğin namazı kesmesi, eşek veya kadın illetinde aynı olması lazım değildir.

Hadiste belirtildiği gibi siyah köpek şeytan olması, eşeğin veya kadının şeytan olduğu anlamına gelmez. Tek bir siyakta toplansalar dahi farklı illetleri vardır. Köpeğin illeti nassla sabit olması diğerlerinden farklı ve benzer olmadığına delildir.

Ancak kadının namaz kılanın önünden namazı kesmesinin anlamı ona yakın olması ve erkeğin dikkatini çekmesidir. Olabilir ki namazda dalar. Nitekim kadının namaz kılanın önünden geçmesi diğerlerinin geçmesinden daha dikkat çekicidir. Bunun için –Allah her şeyi bilendir- Şari’ kadını namazı kesen kılmıştır. Bu namazdaki huşu’u korumak içindir.

02-05.jpg