Namaz esnasında vuku bulan şeytanın vesveselerinden kurtulma yolu

(Bölümün numarası 2; Page No. 198)  Namazdaki Vesvesenin İlacı On ikinci ve on üçüncü sorular (7484) no'lu fetvadan: Soru 12: Namaz esnasında meydana gelen şeytanın vesveselerinden nasıl kurtulabilirim?


Cevap 12: Namaz esansında seni meşgul eden konulara kulak verme, bilakis ondan yüz çevir. Okumuş olduğun Kur'an ayetlerini tefekkür etmek, rüku, secde ve oturuş esnasında dile getirdiğin tekbir, tahmid ve tesbihlerle Allah'ın azameti ve yüceliğini tefekkür etmek ve namaz içerisinde yapılması meşru kılınan söz ve davranışları yapmakla kendini meşgul et. Şeytanın vesveselerinde üç defa Allah'a sığın ve sol tarafına tükür.


Tags: