Namazın Hükmü ve Önemi

9616

Namazın tanımı/İslam’da namazın

Namaz lugatta/sözlükte

Dua

Namazın İstılahta anlamı

Namaz; Belirli davranış ve sözlerle Allah’a ibadet etmektir. Tekbirle başlar, selamla biter.

İslam’da namazın önemi

1. İslam’ın ikinci rükünlerindendir.

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)şöyle buyurmaktadır: “İslam beş şey üzerine inşa edilmiştir: “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Allah’ın elçisi ve kulu olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak…” ‎[ Buhari ve Müslim rivayet ettiler]

2. Namaz amellerin en faziletlisidir.

Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Amellerin en faziletlisi ilk vakitte kılınan namazdır.” [Tirmizi rivayet etti]

3. Namaz küfür ve İslam arasında fasıladır.

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır.” [Müslim rivayet etti]

4. Namaz İslam’ın direğidir. Tevhid’den sonra İslam namaza bina edilir.

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Bu işin başı İslam’dır, direği de namazdır.” [Ahmed rivayet etti]

Namazın Fazileti

1. Namaz sahibi için nurdur/aydınlıktır. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Ve namaz nurdur.” [Müslim rivayet etti]

2. Namaz günahlar için kefarettir. Allah u Teala şöyle buyurmaktadır: «(Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür.» (Hud:114)

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde her gün beş kere yıkansa acaba üzerinde hiç bir kir kalır mı, ne dersiniz? Bu durum, onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz. dediler. Bunun üzerine (sallallahu aleyhi ve sellem): İşte bu, beş vakit namaz misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler” [Buhari ve Müslim rivayet ettiler] buyurdu.

3. Namaz, Cennete girmenin nedenidir. Rabia bin Ka’b, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’den cennette onun refiki olmasını istediği zaman şöyle buyurdu: “Çokça secde etmekle bana yardım et.” [Müslim rivayet etti]

Namazın Hükmü

Beş vakit namaz kılmanın vücubu; Kitap, sünnet ve icma ile sabittir:

1. Kitap:

Allah u Teala şöyle buyurmaktadır: «Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.» (Bakara:43).

2. Sünnet:

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ka’be’ye hacetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” [Buhari ve Müslim rivayet ettiler]

Talha bin Ubeydullah nakletmektedir: Adamın biri Resülullah’(sallallahu aleyhi ve sellem)a İslam’ı sordu.

Bunun üzerine Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Gece ve gündüz beş vakit namaz” adam: bunun dışında borcum var mı? dedi. Peygamber : Hayır, ancak istersen nafile kılarsın.” [Buhari ve Müslim rivayet ettiler]

3. İcma: Alimler gece ve gündüz beş vakit namaz kılmak hakkında ittifak ettiler.

Namaz Kimlere vaciptir?

Namaz; Müslüman, baliğ ve akıllı erkek veya kadın üzerine vaciptir.

Namazın Kazası
Kafir, Müslüman olmadan önce kılmadığı namazları kaza etmekle emrolunmaz. Çünkü İslam daha önceki günahları siler.

Namazı terk edenin hükmü

1- Namazın vücubiyetini inkar ederek namazı terkeden kimse:

Bu konuyla ilgili bilgisizse öğretilir. Eğer inkara devam ederse kafir olur. Zira Allah’ı, Resülullah’ı ve Müslümanların icmasını yalanlamış olur.

2- Tembel olarak namazı terkeden

Kim namazı kasten ve tembel olarak terk ederse küfre girer. Veli emrinin bu kimseye namaz kılmaya ve üç gün süreyle tevbe etmesi için davet etmesi düşer. Tevbe ederse affedilir.

Ancak kabul etmezse mürted olarak öldürür. Nitekim bu konuda Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “Bizimle onlar arasındaki ayırıcı temel unsur namazdır. Namazı terk eden küfre düşer.” [Tirmizi rivayet etti]

Başka bir hadiste ise şöyle buyurmaktadır: “Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır.” [Müslim rivayet etti]

Küçük çocuğun namazı
Çocuk yedi yaşına geldiğinde namaz kılmak için emredilir; alıştırma babından, on yaşına geldiğinde acıtmadan vurulur. Nitekim bu konuda Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Çocuklarınıza yedi yaşlarına geldiklerinde namazı emredin. On yaşlarına geldiklerinde kılmadıkları zaman vurunuz.” [Ebu Davud rivayet etti].
02-01.jpg


Tags: