Namazın Şartları

(Bölümün numarası 6; Page No. 111)  Namazın Şartları. (Bölümün numarası 6; Page No. 112) İkinci soru, (1843) no'lu fetvadan: Soru 2: Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyuruyor: Kimin namazı onu hayâsızlıktan ve kötülükten engellemiyorsa o namaz ona, Allah’tan uzaklaştırma dışında bir katkı sağlamaz. Sakalını tıraş edenin namazı kabul olur mu, yoksa olmaz mı?.


Cevap 2: Bu hadis, Peygamber'den (s.a.v.) çeşitli lafızlarla değişik yollardan rivayet edilmiştir. Ancak sahih bir yoldan rivayet edildiği sabit olmamıştır. İbn Mesud, İbn Abbas, Hasan ve bir cemaattan rivayet edilmiştir. Doğru olan, "mevkuf" hadis olmasıdır. Hafız İbn-i Kesir (Allah ona rahmet etsin) bu hadisi Peygamber'e (s.a.v.) merfu olarak ve mevkuf olarak naklettikten sonra şöyle demiştir: "Doğru olan, İbn Mesud, İbn Abbas, Hasan Katade, A'meş ve diğerlerinin mevkuf hadislerindendir." Bazı alimler de, namazın günahları sildiği ve kötülükleri giderdiğine delalet eden sahih naslara aykırı olduğu için, manasının fasid olduğunu söylemişlerdir.Burada ortaya çıkan şudur ki, namaz kılanın sakalını tıraş etmesi, namazın sıhhatine ve kabul olmasına mani değildir. Bilakis şeri ölçülere göre ondan yerine getirdiği kadarıyla namazının sevabını alır. Sakalını tıraş etmesinin günahı da kendi üzerinedir. Onda iman ve amel-i salih bulunması yönüyle mü'min, ve onda masiyet bulunması yönüyle de fasık olur. Buradan bilinmektedir ki namaz, kitap ve sünnette Allah'ın emrettiği gibi kılınırsa, hayasızlıktan ve kötülükten alıkor.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: