Namazı ve orucu terkedenle ilişki

Yedinci soru, (6899) no'lu fetvadan: Soru 7: Baba olsun anne olsun müsülman bir insan, fakat namaz, oruç ve İslam'ın şiarlarından birisini reddetti. Müslümanın onunla yemek yemesi gibi, ona müslüman muamelesi yapması caiz mi, değil mi?


Cevap 7: Zikrettiğin gibi bu adam, namaz, oruç ve İslam'ın esaslarından (şiarlarından) birini reddetmiş durumda ise, alimlerin sahih olan görüşlerine göre İslam'dan çıkaran bir küfürle kafir olmuş olur. Üç gün tevbe etmeye davet edilir. Tevbe ederse, Allah'a hamd olsun yapacak bir şey yok. Aksi takdirde müslümanların emiri, onun hakkında mürtedlerin katli ile ilgili şeriatın gereğini yerine getirir. Ona nasihat, irşad ve tebliğ dışında, müsümanların onu dost edinmesi, ziyaret etmesi ve benzer davranışları caiz değildir. Umulur ki, Allah Teâlâ'ya tevbe etsin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: