Namazı kısaltmanın şekli

(Bölümün numarası 8; Page No. 88) Boş sayfa (Bölümün numarası 8; Page No. 89)  Yolculukta namaz. (Bölümün numarası 8; Page No. 90) (6109) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Yatsı namazını farzetsek, namazı kısa olarak nasıl kılarız. Bütün vakitlere tatbik edilir mi?


Cevap 4: Dört rekatlı namaz iki rekat kılınır, yatsı namazı cehri olarak, sabah namazı gibi iki rekat kılınır. Aynı şekilde öğle namazı da iki rekat olarak kılınır, ancak namaz kılan onda Fatiha ve sureyi gizli okur. İkindi namazı da aynı şekildedir. Yolculukta namazın kısaltılması, özellikle ve sadece dört rekatlı namazlarda olur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: