Namâzı terkedip İslam diniyle ve sünnetle dalga geçmek

Namâzı terkedip İslam diniyle ve sünnetle dalga geçmek (5703) no'lu fetva: Soru: Namazı terkeden, ramazanda oruç tutmayan, sakalla, elbiseyi kısa giyerek din ve sünnetin gerekleriyle alay eden kimsenin hükmü nedir, kardeş olsun, baba olsun isterse arkadaş olsun bunu yapan kimseye karşı nasıl muamele etmemiz gerektiği hususunda açıklama rica ediyorum?


Cevap: Namazı kasıtlı olarak terkeden kimse, eğer inkar ederek terkediyorsa alimlerin icmasıyla kafirdir. Eğer tembellikten dolayı terkediyorsa alimlerin sahih (doğru) olan görüşüne göre Peygamber (s.a.v.) in şu sözünden dolayı yine kafir olur: Bizimle onlar (kafirler) arasındaki tek söz namazdır.Namazı terkeden kafirdir. Bu hadisi, İmam Ahmed ve Sünen sahipleri (Bölümün numarası 2; Page No. 44) sahih bir isnad ile Büreyde b. Hasib'den rivayet etmişlerdir. Ve peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: Kişiyle, şirk ve küfür arasındaki fark namazın terkidir. Bu hadisi, İmam Müslim Sahihihde rivayet etmiştir. Bu konuda delil çoktur.Kim islam dini ile, ya da peygamberimiz (s.a.v.) den gelen kesin bir emri; sakal bırakma, elbiseyi topuklara veya diz ile topuk arasına (sakeyn) kadar kısaltma gibi, sabit bir sünnetle bilinçli olarak alay ederse kafir olur. Müslüman kimseyi küçük düşüren, islama sımsıkı sarılmasından dolayı onunla alay eden kimse Allah (c.c.) ın şu ayetine göre kafirdir: De ki: Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?(65)(Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Ayet.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: