Nafile orucunu bozmanın hükmü

(10195) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Nafile orucu bozmanın hükmü nedir? Bozulduğu takdirde bişey gerekir mi?


Cevap 1: Nafile oruç tutan kişinin orucunu açması caizdir, kaza gerekmez.Çünkü oruçlu tutmaya başladığında nasıl muhayyer ise bozma konusunda da muhayyerdir. Başarı Allah'tandır!Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: