Nafile oruç tutmanın caiz olduğu günler

(205) no'lu fetva: Soru : 27 yaşında Suud Arabistan uyrukluyum, Ceza evine girmiştim ve kendimi ibadete verdim. Şu şekilde oruç tutuyordum : Her hafta pazartesi ve perşembe oruç tutuyordum. Her aydan üç gün tutuyordum. Recep ayının da tamamını oruç tutuyordum. Zilhiccenin on gününü, yani arefeye kadarki dokuz gün oruç tutuyordum. Aşure günü bir gün önce ve sonraya bağlayarak ve Şevval ayından altı gün oruç tutuyordum. Şaban ayının 15. günü oruç tutuyordum. Sorum şudur : Denilmektedir ki, oruç sadece Ramazanda olur, diğerleri ise bidattir. Bununla ilgili sahih bir hadis yoktur. Ancak ben Ebu'l-Leys es-Semerkandinin "Tenbihu'l ğafilin" kitabında sahih bir hadis gördüğümü söylemeliyim. Sizden cevap beklemekteyim. Bugünlerde oruç tutmak sahih midir? Bidat midir? Ceza evinden arkadaşlarım bunun bidat olduğunu ve oruç tutulamayacağını söylediler.


Cevap : Her haftada pazartesi - perşembe, her ayda üç gün, Zilhiccenin dokuzunu, önceki veya sonraki güne bağlayarak aşure günü, ve Şevval ayından altı gün oruç tutmak sahihtir. Bunların tamamı Resulullah'tan (s.a.v.) sabit olmuştur ve sünnettir. Aynı şekilde şaban ayının ilk yarısı, tamamını veya çoğunu oruçla geçirmek sünnettir. Şaban ayının yarısına denk gelen gününe özel olarak oruç tutmanın delili yoktur, mekruhtur. Senin için ibadetini artırmanı ve Allah'tan başarı diliyoruz. Recep ayının tamamını oruçla geçirmek mekruhtur. Bazı günler tutulsa, bazı günlerde de tutulmazsa kerahet kalkar. Allah'tan senin sevabını artırmasını ve tövbeni kabul etmesini diliyoruz.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: