Nafile oruç tutmak için en hayırlı günler ve zekat vermek için en hayırlı aylar

(12128) no'lu fetva: Soru : Nafile oruç tutmak için en hayırlı günler ve zekat vermek için en hayırlı ay nelerdir?


Cevap : Nafile oruç için en hayırlı günler pazartesi, perşembe, eyyamu'l bid (kameri olarak her ayın: 13. 14 ve 15. günü) özellikle arefe günü olmak üzere zilhicce ayının on günü, muharrem 10. gün (önceki veya sonraki güne bağlayarak) ve şevval ayından altı gündür. Zekata gelince, üzerinden bir yıl geçip nisap haddine ulaşmasından sonra herhangi bir ayda çıkarılabilir. (Bölümün numarası 10; Page No. 386) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: