Nafile oruç için toplu iftar düzenleme

(Bölümün numarası 10; Page No. 380) Boş sayfa (Bölümün numarası 10; Page No. 381)  Gönüllü olarak oruç tutmak (Bölümün numarası 10; Page No. 382) (11596) no'lu fetva: Soru : Cezair Üniversitelerinin çoğunda davet alanında faaliyet göstermekte olan cemaatlerden biri, herhangi bir günde toplu iftar düzenleyeceklerini ilan ediyor. Pazartesi oruç tutuyorlar ve salonlardan birinde topluca iftar ediyorlar. Bunu onlara sorduğumuz vakit bize şu cevabı vermekteler: Davetimizin selahiyeti için bunu yapmaktayız. Bizler Müslümanların saflarını sıklaştırmak istiyoruz. Soru şudur : Bu yaptıkları bidat mıdır?


Cevap : Eğer durum anlatıldığı gibi ise, zikredilen toplantının düzenlenmesi ve ilan edilmesinde bir sıkıntı yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: