Nafile namazda iki niyeti birleştirmek

(Bölümün numarası 6; Page No. 326) Birinci soru, (11021) no'lu fetvadan: Soru 1: Mescide gitsem iki rekat tahiyyetü'l mescid namazına niyet etmek, aynı zamanda revatip sünnetlerden birine de niyet etmek gibi nafile bir namazda iki niyet yapmam caiz olur mu?. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 1: Bir müslüman mescide girse revatip sünnete ve tahiyyetül mescide aynı zamanda niyet etse bu namaz caizdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: