Nüfus kaydında dede ismini baba isminden önce zikretmek

(2508) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Nüfus kaydımda ismim Sultan Duvayhî Nafi' el-Uteybî'dir. Oysa gerçek adım Sultan Nafi' ed-Duvayhî el-Uteybî'dir. Bu durumda ne yapmalıyım? Günah işlemiş oluyor muyum?


Cevap 2 : Eğer nüfus kaydında baba adı dede yerine, dede adı baba yerine yazılarak hata yapılmışsa, sana bir günah yoktur. Zira yüce Allah şöyle buyurur: Onları (evlât edindiklerinizi) babalarına nisbet ederek çağırın. Allah yanında en doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin. Yanılarak yaptıklarınızda size vebal yok; fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Gerçeği öğrendikten sonra, hem zikredilen ayetin hükmü gereği, hem de miras paylarının doğru hesaplanması bakımından nüfus kaydındaki ismini düzelttirmelisin. (Bölümün numarası 11; Page No. 475) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: