Muvâlâ ne demektir?

Sekizinci soru, (4246) no'lu fetvadan: Soru 8: Allah Te'âlâ'nın şu ayetinin manası nedir?: Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği bir kavmi dost edinmeyin. (Bölümün numarası 2; Page No. 65) Onları dost edinmenin manası nedir? Onları dost edinmek, onlara gitmek, onlarla oturup konuşmak ve onlarla gülmek midir?


Cevap 8: Allah Te'âlâ, sevgi, muhabbet, kardeşlik ve yardım etme duygularıyla, yahudi ve diğer kafirleri dost edinmeyi ve isterse müslümanlarla savaş halinde olmasınlar onları sırdaş edinmeyi yasaklamıştır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Ayeti oku. Yine şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten, kin ve düşmanlıkları ağızlarından (dökülen sözlerinden) belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları (düşmanlıkları) ise daha büyüktür.Eğer düşünüp anlıyorsanız,ayetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz.(118)İşte siz öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Allah Te'âlâ'nın şu ayetine kadar: Eğer sabreder ve korunursanız, onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Bu manada Kitap ve sünnetten başka naslar da zikredilebilir. Allah Te'âlâ mü'minlere, savaş halinde olmayanlarla karşılıklı iyi ilişkilerde bulunmayı, yahut alım satım, hediye ve hibelerin kabulü gibi, onlarla mubah olan menfeatları paylaşmayı yasaklamamıştır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever.(8)Allah, yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır. (Bölümün numarası 2; Page No. 66) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: