Mutsavvıflar, Peygamber'i (s.a.v.) yakaza halinde görmenin mümkün olduğunu iddia etmeleri

Soru 6: Peygamber'in (s.a.v.) yakaza halinde görülebilmesi doğru mudur? Mutasavvıflar, onu yakaza halinde gördüklerini iddia ediyorlar.


Cevap 6: Hz. Peygamber (s.a..v.) vefat etmiştir. O kabrinde, keyfiyetini ancak Allah'ın bilebileceği bir berzah hayatı yaşamaktadır. Onun yakaza halinde görüleceği iddiası doğru değildir. Çünkü bu konuda delil yoktur. Ayrıca kıyamet günü yer yarıldığında, ondan ilk çıkacak kişinin o olacağı, Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilmiştir. Bu, kıyamet gününden önce kabrinden çıkmayacağına delalet etmektedir. Buna, onun hakkında ve diğerleri hakkında şu ayet işaret etmektedir: Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Allah Te'âlâ şu ayeti de buna işaret etmektedir: Sonra, muhakkak ki siz, bunun ardından elbet öleceksiniz. Bütün bunlar, kıyamet gününden önce kabirlerden çıkmanın olmayacağına delildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: