Muskayla namaz kılmak

Sekizinci soru,(4503) numaralı fetvadan: Soru 8: Muskayla namaz caiz midir değil midir?


Cevap 8: Alimler Kur'an'dan olmayan muskaların haram olduğunda ittifak, Kur'an'dan olanlar da ise ihtilaf etmişlerdir. Bazıları caiz görmüş, bazıları yasaklamıştır. Yasak olması tercihe şayandır zira, hadislerin umumu ve sedd-i zeria (harama giden yolları kapatma) prensibi bunu gerektirmektedir. Binaenaleyh, namazda takılmaması evleviyetle caiz olmaz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: