Mushaf dağıtarak müteveffa adına bağış yapmak

(Bölümün numarası 16; Page No. 19) (9305) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 5 : Allah'ın yüce kitabından belli sayıda mushafı vefat eden kardeşim adına mescitlere dağıtabilir miyim? Bu durumda sevabı bana mı? vefat eden kardeşime mi? yoksa ikimize mi yazılır? Öyleyse hangimize daha çok sevap yazılır?


Cevap 5 : Bu bağışı kendi malından yapıyorsan , caizdir. İhlasına göre yaptığın amelinden dolayı sevap kazanırsın. Şayet bağış, müteveffanın terekesinden ise varislerinin rızasıyla bu da caizdir. Bu durumda yüce Allah'a olan ihlasınıza göre yaptığınız amelinizden sana da kardeşine de sevap yazılır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine slaât ve selam etsin.


Tags: