Mushafı Harem dışına çıkarmak

(3863) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4 : Evde okumak maksadıyla mushafı harem dışına çıkarmak caiz midir?


Cevap 4 : Harem ya da başka bir mekan olsun, belli bir mekanda yararlanılmak üzere vakfedilen mushaf ve kitapların vakfedildiği yerin dışına çıkarılması caiz değildir. Ancak vakfedildiği mekan yıkılıp kullanılmaz hale gelirse, istifade bakımından benzeri veya daha yararlı bir yere taşınabilir. Mutlak olarak kendisinden yararlanılmak üzere vakfedilen bir eserden, yetkilinin izni alınmak şartıyla ev veya başka bir yerde yararlanılabilir. Kaldı ki bugün mushaf nüshaları çoğalmıştır ve parası da ucuzdur. Dolayısıyla ait olduğu yerin dışına çıkarılması için bir zaruret yoktur. (Bölümün numarası 16; Page No. 20) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine slaât ve selam etsin.


Tags: