Mukimin arkasında misafirin namaz kılış şekli

(4373) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Misafir, mukimin arkasında namaz kıldığı zaman, iki rekattan sonra selam verir mi, yahut nasıl yapar? Bu konuda en sahih olan görüş nedir?


Cevap 5: Bir misafir, bir mukimin arkasında namaz kıldığı zaman namazı dörde tamamlar. Zira Peygamber'den (s.a.v.) sahih olarak böyle rivayet edilmiştir. Çünkü imama tabi olmak vaciptir. Yolculukta dört rekatlı namazları kısaltmak ise, âlimlerin sahih görüşüne göre sünnettir, vacip değildir. Sahabenin (r.a.) uygulamaları da buna delildir. Zira, sünnetle amel ederek ve tabi olmanın vacip olmasına itibar ederek, hac esnasında O tam olarak kılınca, Mina'da Hz. Osman'ın arkasında onlar da tam olarak kılmışlardır. Ayrıca Ahmed ve Müslim'in, İbn Abbas'tan (r.a.) rivayet ettiklerine göre, ona şöyle denilmiştir: Bize ne oluyor ki, imamla kıldığımız zaman dört kılıyoruz ve yolculuğumuzda kıldığımız zaman iki rekat kılıyoruz? O şöyle demiştir: " Sünnet böyledir".Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: