Muhtaç olan kızına bir ev vakfetti, vefatından sonra ev para karşılığında kamulaştırıldı

(15326) no'lu fetva: Soru : Anne tarafından dedem Abdullah bin Said Şakra'da küçük bir ev ve biraz nakit bıraktı. Nakit para varisleri arasında, üç kızı ve kardeşleri arasında bölüştürüldü. Evi ise muhtaç olan kızına vakfetti. Vakfiyenin belgesinde de böyle olduğu anlaşılmaktadır. Ev kamulaştırılmıştır. Ederi hesaplanmış yaklaşık: 100.000 riyal mahkeme kararıyla vakfa nazır olan bana teslim edilmiştir. Dedemden geriye sadece annem kalmıştır. Allah'a şükür bir eve ihtiyacı yoktur. Ben bu parayı değerlendirip geliriyle her sene dedem için vakfiyede belirtildiği üzere bir kurban kesmekteyim. Kalan miktarı da ana paraya ekliyorum. Soru şudur: Kurbanı kestikten sonra elimde kalan geliri, sadaka, cihat yolunda veya kardeşimin borçlarını kapatmak için kullanabilir miyim? Allah ömrünüze bereket katsın ve ilminiz ile istifade nasip etsin. (Bölümün numarası 16; Page No. 115)


Cevap : Mülkiyeti kaldırılan vakfiye gibi sabit bir vakıf olarak bir ev almak için uğraşmalısın. Evi aldıktan sonra vasiyette ifade edildiği gibi geliriyle kurbanı kesersin. Artan parayı da hayır ve iyilik yolunda harcarsın. Mescit inşaatı, fakirlere sadaka ve mücahitlere katkı olarak sarf etmek gibi. Bütün bunları vakfın masraflarını çıkardıktan sonra yaparsın. Allah en iyi bilendirBaşarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: