Muhammed Esed'in Kur'ân-ı Kerim tercümesi

4- Adı geçen tercüme bir İslâm devletinde niçin basılmıştır? Bildiğimize göre Muhammed Esed Fas Krallığında ikamet etmektedir. (Bölümün numarası 3; Page No. 294)  Kur'ân'da ve benim bildiğim sünnette yukarıdaki sorulara bir cevap bulamadım. Sizin vereceğiniz fetva, bu konulara cevap vermede ve burada tercümenin dağıtılmasının önüne geçilmesinde elimi güçlendirecektir.


Cevap: Onun tercümesinde fahiş hatalar ve açık küfürler vardır. Bundan dolayı, Mekke-i Mükerreme'de bulunan Rabıtat'ül-Alem Genel Kurulu, bu tercümenin basım ve dağıtımını yasaklanmasını kararlaştırmıştır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: