Muhammed b. Abdü'l-Vehhab ve Vehhabilik

Üçüncü soru, (6477) no'lu fetvadan: Soru 3: Bazı insanlar bana: Vehhabilik adında bir mezhepten bahsettiler. Ben onlara: Vehhabilik diye bir şey olmadığını ancak bunun, insanları reform savunucularından uzaklaştırmak için değerli şahsiyetlerin başlatmış olduğu bir davet olduğunu söyledim. Fakat onlardan birisi bana şöyle dedi: Gerçekte Muhammed b. Abdü'l-Vehhab (Allah ona rahmet etsin) başlangıçta dini bir reformist idi. Ama hayatının son zamanlarında, kendi görüşüne uymadığı gerekçesiyle hadisi şerifleri reddettiği için doğru yoldan sapmıştır. Bu konuda sizler ne dersiniz?


Cevap 3: Şeyh Muhammed b. Abdü'l-Vehhab insanları selefiliğe, sağlam akideye ve en güzel metoda çağıran büyük İslam davetçilerinden birisidir. Kitapları bu tür ifadelerle doludur. (Bölümün numarası 2; Page No. 255) Şeyhin davetine düşman olan kimsenin sana demiş olduğu "Hayatının son zamanlarında kendi görüşüne uymadığı gerekçesiyle hadis-i şerifleri reddettiği için doğru yoldan sapmıştır" iddiası yalan ve iftiradır. Şeyh, sünnete karşı son derece saygılı, anlayışlı ve sürekli ona davet ettiği bir halde vefat etmiştir. Allah ona rahmet eylesinBaşarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: