Miras taksim edilmeden önce mirasçılardan biri onunla ticaret yapıp gelir elde ettikten sonra mirasın nasıl taksim edileceği

(11102) Numaralı fetva: Soru: Babam tüccardı. Miladi 1970 yılında vefat etti. Yaklaşık üç milyon lira değerinde mal bıraktı. Ki ticaret bu parayla devam etti. Benim bir evli iki de bekar kız kardeşim var. Ayrıca bir de büyüyüp evleninceye kadar bakmam gereken bir erkek kardeşim var. Ayrıca babamın vefatından sonra bıraktığı bu mirası bölüştürme sorumluluğum var. Fakat bu durumdan anlayan kimse bulamadım. Bu sebeple miras şimdiye kadar ticarette kaldı. Bununla birlikte bu paralardan harcama yapmadım. Sorum şudur: Miras nasıl paylaştırılır? İlk bırakılan malı mı taksim edeceğiz yoksa şu andaki ulaştığı haliyle mi taksim edeceğiz? Eğer miras günümüzde ulaştığı haliyle taksim edilecekse bu durumda benim yıllarca yaptığım ticaret ve yorgunluğum ne olacak? Değerli Şeyh, aklımı meşgul eden bu problemime yazılı cevap vermenizi istirham ediyorum. Allah bulunduğunuz yerde sizi hayra ulaştırsın. Hatalarınızı affetsin. Ömrünüzü uzatsın.


Cevap: Eğer yorgunluğunu hoş görüp, mirası mirasçılar arasında kârlı haliyle paylaşırsan Allah sana karşılığını verir. Eğer bunu kabul etmezsen seninle rüşde ermiş mirasçılar arasında mirasın paylaştırılmasında (bu iş kolay olmasa da) bir engel yoktur. Eğer mirasçılar arasında küçük çocuklar varsa mahkemeye başvurulmalıdır. Bu inşallah yeterli olur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: