Miras mallarının üçte birinden daha fazlasının vakfedilmesi durumu

(8785) no'lu fetva: Soru: Ben yaşlı bir kadınım, kızlarım ve erkek ve kız torunlarım dışında varis olarak kimsem yoktur. Şu şartla bir ev satın aldım: Bu aldığım ev ben öldükten sonra benim ve babam adına vakıf olarak kullanılacak.Bazı insanlar şöyle diyerek itiraz ettiler: Bu evin ancak üçte biri senindir, kalanı ise varislerinindir yani kızlarınındır. Bu doğru mudur? Bununla birlikte bu kızları bu evin satın alınmasında hiçbir katkıda bulunmamışlardır. Bu durumda bunu vakfettiğim takdirde günah işlemiş olur muyum? Bu konuda bize fetva verin.


Cevap: Eğer bu ev senden önce hayatta iken vakfedilmiş ise bu gerçekleşmiştir. Bu durumda senin vakıftan geri dönmen ve miras bırakman caiz değildir. Bununla birlikte varisleri mirastan engellemek gibi kastın olmayıp amacın hayırda bulunmak ise bunda bir mahsur yoktur. Önce vakfetmeyip sağlığın gittikten sonra vakfetsen de bu tasarruf meşrudur. Bununla birlikte vakıfla ilgili vasiyete bulunman da caizdir. Ölümden önce bu vasiyetinden dönebilirsin. Eğer dönmez isen bıraktığının üçte birini vasiyet edebilirsin Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve shabesine salât ve selam etsin.


Tags: