Mirasın hibesi

(7618) Numaralı fetva: Soru: Abdurrahman ile evli bir kadın ile ilgili şöyle bir durum vardır: Bu ikisinin sekiz erkek ve üç kız olmak üzere on bir çocukları bulunmaktadır. Erkeklerin isimleri: Abdullah, Muhammed, Ahmed, Süleyman, Nasır, Sait, Hamed ve Abdulaziz. Kızların isimleri: Hıssa, Heya ve Selma. Bu çocuklardan Selma ve Abdulaziz babaları hayatta iken öldüler. Abdulaziz arkasında dört kız üç erkek çocuğu bıraktı. Selma da arkasında bir erkek çocuğu bıraktı. Daha sonra baba Aburrahman bu çocukları geride bırakarak öldü. Daha sonra Abdullah öldü ve mirasçı olarak geride annesi Nura sekiz erkek ve yedi kız olmak üzere on beş çocuk bıraktı. Abdullah'ın annesi oğlundan aldığı altıda bir miras hissesini hibe edebilir mi? Bununla birlikte diğer çocuklar torunları ile birlikte hayattalar. Bize fetva vermenizi rica ediyoruz.Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Durum zikredildiği gibi ise, bununla ilgili bir nas olmasa da bu hibenin meşruiyyetine ters değildir. Dolayısı ile Anne oğlundan aldığı miras payını diğer oğullarına hibe edebilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: